IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1992. Toestand op 1 januari 1992 = Liste officièlle des navires de pêche belges 1992. Situation au 1er janvier 1992 = Official list of the Belgian fishing vessels 1992. Situation on 1st January 1992
(1992). Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1992. Toestand op 1 januari 1992 = Liste officièlle des navires de pêche belges 1992. Situation au 1er janvier 1992 = Official list of the Belgian fishing vessels 1992. Situation on 1st January 1992. Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart: Brussel. 45 pp.
Part of: Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 216511 [ OMA ]

Keyword
    Marine

 Top