IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1999. Toestand op 1 januari 1999 = Liste officièlle des navires de pêche belges 1999. Situation au 1er janvier 1999 = Official list of the Belgian fishing vessels 1999. Situation on 1st January 1999
(1999). Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1999. Toestand op 1 januari 1999 = Liste officièlle des navires de pêche belges 1999. Situation au 1er janvier 1999 = Official list of the Belgian fishing vessels 1999. Situation on 1st January 1999. Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart: Brussel. 32 pp.
Part of: Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Beheer van het Zeewezen: Brussel. ISSN 0778-1393, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 216518 [ OMA ]

Keyword
    Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top