Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (0): add | show Printer-friendly version

Officiële lijst van de Belgische vissersvaartuigen = Liste officielle des navires de pêche belges 2008
(2008). Officiële lijst van de Belgische vissersvaartuigen = Liste officielle des navires de pêche belges 2008. Officiële lijst van de Belgische vissersvaartuigen = Liste officièlle des navires de pêche belges. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: Brussel. 30 pp.
Part of: Officiële lijst van de Belgische vissersvaartuigen = Liste officièlle des navires de pêche belges. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 216527 [ OMA ]

Keyword
    Marine

 Top