IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa
Van Densen, W.L.T.; Hintzen, N.T. (2010). Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa. IMARES Wageningen Report, C006/10. [S.n.]: Wageningen. 63 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Van Densen, W.L.T., more
  • Hintzen, N.T., more

Abstract
    Dit rapport informeert over de biologische achtergronden van het Europese visserijbeleid (Deel 1) en over devisbestanden waarop dat beleid van toepassing is (Deel 2). Tot nu toe was het beleid gericht op het beheersen van de visserijdruk op of onder het voorzorgniveau. Daarmee wordt het risico dat een bestand in de gevarenzone komt tot een minimum beperkt. Internationale afspraken vragen om een verdere beheersing van de visserijdruk zodat vanaf 2015 de Maximale Duurzame Oogst (MSY) is te realiseren. In een lijst met begrippen staan definities van visserijdruk, voorzorgniveau en MSY. Van de belangrijkste bestanden per ecoregio, zoals Noordzee en Oostzee, is weergegeven hoe groot de paaistand en de visserijdruk zijn. Die druk zit nu gemiddeld rond het voorzorgniveau. In een tabeloverzicht staat hoe die druk zich verhoudt tot de gewenste druk volgens het vissen voor de Maximale Duurzame Oogst (MSY).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors