IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Downtime analyse van een exposed containerterminal. Case study: Westerschelde Container Terminal
Maréchal, S.E.M. (2002). Downtime analyse van een exposed containerterminal. Case study: Westerschelde Container Terminal. MA Thesis. TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Hydraulic Engineering: Delft. 68 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Author  Top 
  • Maréchal, S.E.M.

Abstract
    Door de groeiende vraag naar diepwater-containerterminals worden deze de laatste tijd vaker op onbeschutte locaties aangelegd. Medio 2002 zal er begonnen worden met de aanleg van de Westerschelde Container Terminal in Vlissingen. Deze containerterminal zal "exposed" worden aangelegd, wat inhoud dat schepen aan de zeekade onbeschut tegen golven, wind en stroming afgemeerd liggen. Onder invloed van deze factoren zal een afgemeerd schip bewegen. Vooral voor containerschepen, waarvoor het laden, en lossen van containers nauw luistert, hebben grote scheepsbewegingen van het afgemeerde schip invloed op de efficiie en daarmee de productiviteit van laad-, en los- operaties. Dit kan resulteren in downtime.Het doel van deze studie is het analyseren van de eventueel te verwachten downtime veroorzaakt door scheepsbewegingen, voor verschillende containerschepen afgemeerd aan de zeekade van de Westerschelde Containerterminal zoals ontworpen door HBG-Civiel.Voor het bepalen van de operationele downtime van de WCT is een selectie gemaakt van de meest voorkomende golf-, wind- en stroomcondities bij de terminal die relevant zijn voor de scheepsbewegingen.De bewegingen van verschillende containerschepen onderhevig aan deze verschillende condities zijn gesimuleerd met behulp van het computermodel; Beweging Afgemeerde Schepen (BAS), ontwikkeld door WL|Delft Hydraulics.Naast de gedane simulaties ter bepaling van de downtime zijn er nog extra simulaties gemaakt om onder andere de invloed op de bewegingen van de afgemeerde schepen aan een "dichte kade versus een steiger te bepalen. Deze laatste invloed is onderzocht door middel van simulaties van de bewegingen van het schip aan de steiger met behulp van computermodel TERMSIM II, ontwikkeld door MARIN.Uit de simulaties blijkt dat de bewegingen van een schip afgemeerd aan een kade een stuk groter zijn dan een schip afgemeerd aan een steiger. Het grote verschil wordt veroorzaakt door de hogere golfkrachten op het schip aan de kade en een verschil in de hydrodynamische eigenschappen.Geconcludeerd kan worden dat de operationele downtime veroorzaakt door scheepsbewegingen van de Westerschelde Container Terminal voor de grote schepen laag is. De grootste downtime treedt op voor de feeders. De downtime van de andere schepen valt voor het grootste deel samen met downtime van de kranen, verder blijkt dat voor alle schepen de afmeerlijnen boven windkracht negen (20 m/s), te zwaar worden belast.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author