IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques et des lignes de navigation des ports belges. Janvier 1920 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters en der zeevaartlijnen uit Belgische havens. Januari 1920
(1920). Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques et des lignes de navigation des ports belges. Janvier 1920 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters en der zeevaartlijnen uit Belgische havens. Januari 1920. Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques... = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters..., 1. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel. 63 pp.
Part of: Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques… = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters…. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 217843 [ OMA ]

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top