IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques, des armements belges et des principales exploitations de navigation fluviale. Janvier 1921 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters, der Belgische reederijen en der bijzonderste ondernemingen van binnenscheepvaart. Januari 1921
(1921). Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques, des armements belges et des principales exploitations de navigation fluviale. Janvier 1921 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters, der Belgische reederijen en der bijzonderste ondernemingen van binnenscheepvaart. Januari 1921. Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques... = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters..., 3. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel. 24 pp.
Part of: Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques… = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters…. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 217844 [ OMA ]

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top