IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques. Janvier 1922 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters. Januari 1922
(1922). Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques. Janvier 1922 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters. Januari 1922. Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques... = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters..., 4. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel. 33 pp.
Part of: Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques... = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters.... Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 217845 [ OMA ]

Keywords

 Top