IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques. Janvier 1922 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters. Januari 1922
(1922). Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques. Janvier 1922 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters. Januari 1922. Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques… = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters…, 4. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel. 33 pp.
Part of: Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques… = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters…. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in

Keywords

 Top