IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques. Janvier 1924 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters. Januari 1924
(1924). Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques. Janvier 1924 = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters. Januari 1924. Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques... = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters..., 7. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel. 27 pp.
Part of: Liste des navires de mer belges avec leurs lettres signalétiques… = Lijst der Belgische zeeschepen met hunne seinletters…. Administration de la Marine/Beheer van het Zeewezen: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 217851 [ OMA ]

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top