IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Geld in het water: Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw
Dekker, C.; Baetens, R. (2010). Geld in het water: Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw. Verloren: Hilversum. ISBN 978-90-8704-123-6. 335 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Capital; Dikes; Geography; History; Socioeconomic aspects; Storm surges; Water works; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Zeeland, Zuid-Beveland

Authors  Top 
  • Dekker, C.
  • Baetens, R.

Abstract
    De strijd tegen het water - en dikwijls ook om het water - is een constante in de Zeeuwse geschiedenis. Deze studie is gewijd aan de stormvloeden in de zestiende eeuw en de gevolgen daarvan voor bewoners en bestuurders van met name Zuid-Beveland. De overstromingen hebben het landschap en de loop van de Schelde diepgaand beïnvloed. Voor de herdijking van ondergelopen land was veel kapitaal nodig. Dat werd verschaft, via leningen en beleggingen, door zo’n 250 kooplieden, financiers en patriciërs uit Antwerpen en Mechelen, onder wie de absolute top van de internationale handelswereld uit die tijd. Prosopografisch onderzoek naar deze beleggers verschaft inzicht in de familiale en zakelijke netwerken die achter hun optreden schuil gingen. De interdisciplinaire - historisch-geografische, waterstaatkundige en sociaal-economische - benadering en het grensoverschrijdende karakter werpen een nieuw licht op de relatie Zeeland-Brabant op een scharniermoment in de geschiedenis van de Nederlanden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors