IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Besluit van de 9 Junij 1818, tot instandhouding der verordeningen van inwendige policie op het zouten, havenen, etc., van den Haring, vervat bij de ordonnantie van den 28 Juli 1801, en de besluiten van den 10 Januarij 1814, (Staatsblad n°. 6), en 6 Juni 1815, (Staatsblad n°. 39), in zoodanige provincien, waarvoor dezelve zijn verbindende geweest = Arrêté du 9 Juin 1818, portant, que les dispositions de police intérieure concernant le salage, le nettoyement, etc. du hareng, contenues dans l'ordonnance du 28 Juillet 1801, et dans les arrêtés du 10 janvier 1814 (Staatsblad n°. 6) et du 6 Juin 1815 (Staatsblad n°. 39) sont maintenues dans les provinces pour lesquelles elles ont été obligatoires
(1818). Besluit van de 9 Junij 1818, tot instandhouding der verordeningen van inwendige policie op het zouten, havenen, etc., van den Haring, vervat bij de ordonnantie van den 28 Juli 1801, en de besluiten van den 10 Januarij 1814, (Staatsblad n°. 6), en 6 Juni 1815, (Staatsblad n°. 39), in zoodanige provincien, waarvoor dezelve zijn verbindende geweest = Arrêté du 9 Juin 1818, portant, que les dispositions de police intérieure concernant le salage, le nettoyement, etc. du hareng, contenues dans l'ordonnance du 28 Juillet 1801, et dans les arrêtés du 10 janvier 1814 (Staatsblad n°. 6) et du 6 Juin 1815 (Staatsblad n°. 39) sont maintenues dans les provinces pour lesquelles elles ont été obligatoires. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 13(27): 2-7
In: Journal officiel du Royaume des Pays-Bas. Chez Weissenbruch: Bruxelles, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 220355 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top