IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Besluit van den 10den Maart 1820, bepalende, bij alteratie van het besluit van den 25sten Juni 1819, (Staatsblad n°. 39) de lossing-plaatsen, naar welke, ten aanzien van het Zout, uit Zee, mag worden ingeklaard = Arrêté du 10 Mars 1820, indiquant, en altération de l'arrêté du 25 Juin 1819, (Journal Officiel, n°. 39) les villes et endroits pour lieux de décharge aux navires chargés de Sel
(1820). Besluit van den 10den Maart 1820, bepalende, bij alteratie van het besluit van den 25sten Juni 1819, (Staatsblad n°. 39) de lossing-plaatsen, naar welke, ten aanzien van het Zout, uit Zee, mag worden ingeklaard = Arrêté du 10 Mars 1820, indiquant, en altération de l'arrêté du 25 Juin 1819, (Journal Officiel, n°. 39) les villes et endroits pour lieux de décharge aux navires chargés de Sel. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 15(5): 2-5
In: Journal officiel du Royaume des Pays-Bas. Chez Weissenbruch: Bruxelles, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 220358 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top