IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Besluit van den 5 Juli 1823, houdende eenige voorzieningen ten aanzien van de uitoefening der Jagt en Visscherij in de Noordelijke Provincien = Arrêté du 5 Juillet 1823, contenant des dispositions à l'égard de l'exercice de la Chasse et de la Pêche dans les Provinces Septentrionales
(1823). Besluit van den 5 Juli 1823, houdende eenige voorzieningen ten aanzien van de uitoefening der Jagt en Visscherij in de Noordelijke Provincien = Arrêté du 5 Juillet 1823, contenant des dispositions à l'égard de l'exercice de la Chasse et de la Pêche dans les Provinces Septentrionales. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 18(25): 2-7
In: Journal officiel du Royaume des Pays-Bas. Chez Weissenbruch: Bruxelles, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 220372 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top