IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Besluit van den 27 April 1825, omtrent het verleenen van consenten tot uitoefening der Visscherij, in de Noordelijke Provincien van het Rijk = Arrêté du 27 Avril 1825, concernant les permis d'exercer la Pêche dans les Provinces Septentrionales du Royaume
(1825). Besluit van den 27 April 1825, omtrent het verleenen van consenten tot uitoefening der Visscherij, in de Noordelijke Provincien van het Rijk = Arrêté du 27 Avril 1825, concernant les permis d'exercer la Pêche dans les Provinces Septentrionales du Royaume. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 20(46): 2-7
In: Journal officiel du Royaume des Pays-Bas. Chez Weissenbruch: Bruxelles, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 220376 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top