Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (0): add | show Printer-friendly version

Besluit van den 26 Augustus 1825, waar bij een Reglement op het bevisschen der Schelde en Zeeuwsche Stroomen, wordt vastgesteld = Arrêté du 26 Août 1825, portant réglement sur la Pêche dans l'Escaut et les eaux de la Zélande
(1825). Besluit van den 26 Augustus 1825, waar bij een Reglement op het bevisschen der Schelde en Zeeuwsche Stroomen, wordt vastgesteld = Arrêté du 26 Août 1825, portant réglement sur la Pêche dans l'Escaut et les eaux de la Zélande. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 20(66): 2-7
In: Journal officiel du Royaume des Pays-Bas: Bruxelles, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 220380 [ OMA ]

Keywords
    Fishery regulations; ANE, Netherlands, Westerschelde [gazetteer]; ANE, Netherlands, Zeeland [gazetteer]

 Top