IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Besluit van den 17 Februari 1827, waarbij de steden Brussel, Leuven en Gent voorloopig onder de losplaatsen voor uit zee aangebragt wordende Zout, worden opgenomen = Arrêté du 17 Fevrier 1827, qui déclare provisoirement les villes de Bruxelles, Louvain et Gand, lieux de déchargement pour le Sel importé par mer
(1827). Besluit van den 17 Februari 1827, waarbij de steden Brussel, Leuven en Gent voorloopig onder de losplaatsen voor uit zee aangebragt wordende Zout, worden opgenomen = Arrêté du 17 Fevrier 1827, qui déclare provisoirement les villes de Bruxelles, Louvain et Gand, lieux de déchargement pour le Sel importé par mer. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 22(7): 2-13
In: Journal officiel du Royaume des Pays-Bas. Chez Weissenbruch: Bruxelles, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 220387 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top