IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Dijkenbouwers of rustverstoorders? De Vlaamse graven en de strijd tegen het water in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (veertiende-zestiende eeuw)
Soens, T. (2007). Dijkenbouwers of rustverstoorders? De Vlaamse graven en de strijd tegen het water in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (veertiende-zestiende eeuw). Bijdr. meded. geschied. Med. 122(3): 321-356
In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Nederlands Historisch Genootschap: Utrecht. ISSN 0165-0505, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keywords

Author  Top 

Abstract
    In dit artikel wordt nagegaan of achter vermeldingen van landsheerlijke initiatieven in waterstaatsaangelegenheden werkelijk een bewuste politiek schuilging. Zo was volgens Tys de keuze om schorrenland te gaan bedijken een grafelijke keuze en de 'georganiseerde, planmatige en zelfs meetkundige wijze" waarop indijking en percelering tot stand kwamen, verwijzen duidelijk naar de aanwezigheid van een bepaalde autoriteit achter de creatie van dit landschap. Waar of niet waar...

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author