IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Loi relative aux dispositions pénales sanctionnant les prescriptions de la convention internationale sur la pêche dans la mer du Nord = Wet betrekkelijk de strafbepalingen ter bekrachtiging van de voorschriften der internationale overeenkomst rakende de visscherij in de Noordzee
(1884). Loi relative aux dispositions pénales sanctionnant les prescriptions de la convention internationale sur la pêche dans la mer du Nord = Wet betrekkelijk de strafbepalingen ter bekrachtiging van de voorschriften der internationale overeenkomst rakende de visscherij in de Noordzee. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique V(28): 252-255
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221244 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top