IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Loi approuvant la Déclaration signée le 2 mai 1891 entre la Belgique et la Grande-Bretagne, en vue de faciliter la procédure pour le règlement des conflits entre pêcheurs anglais et pêcheurs belges dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et de réduire les dommages qu'ils peuvent éprouver par l'effet du contact de leurs appareils de pêche = Wet de verklaring goedkeurende op 2 Mei 1891 tusschen België en Groot-Britanje getekend, ten einde de rechtspleging te vergemakkelijken voor het regelen der conflicten tusschen Engelsche en Belgische visschers in de Noordzee, buiten de grondgebiedswateren, en de schade te verminderen welke zij kunnen ondergaan ten gevolge der aanraking hunner vischtoestellen
(1891). Loi approuvant la Déclaration signée le 2 mai 1891 entre la Belgique et la Grande-Bretagne, en vue de faciliter la procédure pour le règlement des conflits entre pêcheurs anglais et pêcheurs belges dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et de réduire les dommages qu'ils peuvent éprouver par l'effet du contact de leurs appareils de pêche = Wet de verklaring goedkeurende op 2 Mei 1891 tusschen België en Groot-Britanje getekend, ten einde de rechtspleging te vergemakkelijken voor het regelen der conflicten tusschen Engelsche en Belgische visschers in de Noordzee, buiten de grondgebiedswateren, en de schade te verminderen welke zij kunnen ondergaan ten gevolge der aanraking hunner vischtoestellen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique XIV(94): 801-809
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221264 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top