IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal réglant la délivrance du permis nécessaire pour le débit aux pêcheurs, dans la mer du Nord, d'approvisionnements et autres objets, à l'exclusion des boissons spiritueuses = Koninklijk besluit betreffende het verleenen der vergunning noodig om aan de visschers in de Noordzee proviand en andere tot hun gebruik dienende voorwerpen, met uitzondering van sterke dranken, te verkoopen
(1894). Arrêté royal réglant la délivrance du permis nécessaire pour le débit aux pêcheurs, dans la mer du Nord, d'approvisionnements et autres objets, à l'exclusion des boissons spiritueuses = Koninklijk besluit betreffende het verleenen der vergunning noodig om aan de visschers in de Noordzee proviand en andere tot hun gebruik dienende voorwerpen, met uitzondering van sterke dranken, te verkoopen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique VII(47): 624-627
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221274 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top