IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Veiligheid Vlaamse kust: overstromingsrisico's in het Zwin
Balens, N.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Veiligheid Vlaamse kust: overstromingsrisico's in het Zwin. Versie 2.0. WL Rapporten, 627_11a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Coast protection; Floods; Risk analysis; Sea walls; Storm surges; ANE, Belgium, Zwin [Marine Regions]; Belgium, Het Zwin natuurreservaat; Marine

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, more


Authors  Top 

Abstract
    Voor de bestaande configuratie van de zeewering langs de gehele Belgische kust worden risicoberekeningen uitgevoerd. Hierdoor wordt een gebiedsdekkend beeld verkregen van het produkt van de kans op faling van de zeewering bij een superstorm en de gevolgen van dergelijke faling naar direct economische schade en menselijke slachtoffers (zonder rekening te houden met evacuatie). Als maatgevende superstormen worden stormvloeden beschouwd met een maximaal waterpeil van respectievelijk: +8,0m TAW, +7,5m TAW, 7,0m TAW en +6,5m TAW.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors