IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal portant réglementation de l'exportation et du transit de certaines marchandises = Koninklijk besluit tot regeling van den uit- en doorvoer van zekere koopwaren
(1934). Arrêté royal portant réglementation de l'exportation et du transit de certaines marchandises = Koninklijk besluit tot regeling van den uit- en doorvoer van zekere koopwaren. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1934(229): 974-977
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221459 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top