IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal instituant un Conseil professionnel de la Pêche maritime, chargé de délibérer sur les bases des salaires et les conditions de travail des marins pêcheurs ainsi que du personnel ouvrier des mareyeurs = Koninklijk besluit houdende oprichting van een Beroepsraad voor de Zeevisscherij belast met te beraadslagen over de grondslagen der loonen en de arbeidsvoorwaarden van de zeevisschers, zoomede van het werkliedenpersoneel der vischverzenders
(1937). Arrêté royal instituant un Conseil professionnel de la Pêche maritime, chargé de délibérer sur les bases des salaires et les conditions de travail des marins pêcheurs ainsi que du personnel ouvrier des mareyeurs = Koninklijk besluit houdende oprichting van een Beroepsraad voor de Zeevisscherij belast met te beraadslagen over de grondslagen der loonen en de arbeidsvoorwaarden van de zeevisschers, zoomede van het werkliedenpersoneel der vischverzenders. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique 1937(488): 2094-2099
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221464 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top