IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté fixant les salaires de base et les primes d'assurance auprès de la Caisse commune de la Pêche maritime = Besluit tot vaststelling van het basisloon en der verzekeringspremies bij de Gemeenschappelijke Kas der Zeevisscherij
(1940). Arrêté fixant les salaires de base et les primes d'assurance auprès de la Caisse commune de la Pêche maritime = Besluit tot vaststelling van het basisloon en der verzekeringspremies bij de Gemeenschappelijke Kas der Zeevisscherij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(233): 1052-1057
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221473 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top