IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert
Parmentier, J.; Spanoghe, S. (Ed.) (2001). Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. Academia Press: Gent. ISBN 90-382-0260-1. XXVII, 578 pp.

Available in Authors 
  VLIZ: Personal and Institutional Histories PER110 [221568]

Keywords
  Bibliographies; Biographies

Authors  Top 
 • Parmentier, J., editor, more
 • Spanoghe, S., editor

Content
 • Asaert, G. (2001). Bal, Bom en de anderen: Antwerpse scheepsbouwers van de pre-industriële periode, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 1-40, more
 • Baetens, R. (2001). L'image d'un port: Dunkerque sous le régime espagnol, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 41-51, more
 • García Bernal, M.C. (2001). Los comerciantes Yucatecos en el tráfico Atlántico a finales del siglo XVI (1590-1600), in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 53-76, more
 • Bhattacharya, B. (2001). Nagapatnam and the commercial revolution in the Bay of Bengal, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 77-90, more
 • Bruijn, J.R. (2001). Het zeevarend kader van de marine en de VOC in de achttiende eeuw, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 91-108, more
 • Bustos Rodriguez, M. (2001). Le consulat des Flamands à Cadix après la Paix d'Utrecht (1713-1730): Jacques Vermolen, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 109-132, more
 • Dambruyne, J. (2001). De Gentse transportsector en de interregionale handel in de Nederlanden tijdens de 16de eeuw: een conjunctuuranalyse, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 133-156, more
 • Degryse, K. (2001). De vrienden van "mijnheer Crozat" of de Zuid-Nederlandse betrokkenheid bij de Franse handel op de Stille Zuidzee (1710-1719), in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 157-170, more
 • De Vliegher, R. (2001). Desertie bij Oostendse Oost-Indiëvaarders, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 171-185, more
 • Devos, G. (2001). De oudste scheepsmakelaarsfirma's in Antwerpen (1811-1867): een bescheiden bijdrage tot de maritieme wereld, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 187-196, more
 • Devos, I. (2001). Malaria in Vlaanderen tijdens de 18de en 19de eeuw, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 197-233, more
 • Emmer, P.C. (2001). De Nederlandse economie en de overzeese expansie, 1580-1795, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 235-249, more
 • Gøbel, E. (2001). The Danish edict of 16th March 1792 to abolish the slave trade, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 251-263, more
 • Graulich, M. (2001). La muerte de Motecuhzoma II Xocoyotzin, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 265-280, more
 • Koninckx, C. (2001). Exotisme in het kielzog der Oost-Indische compagnies: invloeden vanuit China op materieel, cultureel en intellectueel vlak in het 18de eeuwse Europa, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 281-300, more
 • Lambert, V. (2001). Verovering en identiteit: de Normandische koninkrijken Sicilië en Engeland (11de-12de eeuw), in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 301-317, more
 • Chanfón Olmos, C. (2001). La Gran Tenochtitlan, ciudad capital del pueblo Mexica, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 319-331, more
 • Pietschmann, H. (2001). Vom Mittelmeerraum in den Atlantik? Sklaverei, Plantagen und Kulturvermischung als Kontinuitätsfaktoren zwischen spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Expansionsgeschichte, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 333-356, more
 • Prakash, O. (2001). European private traders in the eastern Indian Ocean trading network in the early modern period, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 357-379, more
 • Ruiz Rivera, J.B. (2001). Criollización de la familia flamenca Vanquésel en Cartagena de Indias, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 381-400, more
 • Segers, Y. (2001). Op zoek naar afzetmarkten: de uitbouw van een Belgische koopvaardijvloot, 1830-1870, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 401-429, more
 • Spanoghe, S. (2001). El repartimiento de mano de obra indígena dentro de la construcción de la catedral de México: Cuentas de Indios, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 431-473, more
 • Van de Walle, A. (2001). "Soete dieren en stinkende swartinnen": beeldvorming en representatie van de Oost-Indische vrouw in de Nederlandse reisliteratuur, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 475-502, more
 • Van Eenoo, R. (2001). Het toerisme: vector van uiteenlopende bewegingen, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 503-511, more
 • van Goor, J. (2001). De koopman als diplomaat: hofreizen als spiegel van Europees-Aziatische verhoudingen, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 513-538, more
 • Vanhaute, E. (2001). "Eens gedronken, steeds geschonken": over suikerij en peekoffie als surrogaat voor een exotische drank, in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 539-550, more
 • Van Hoecke, R. (2001). "Café Noir": het slavenbeleid van de koffieplantage Destremx op Saint-Domingue (1755-1804), in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 551-568, more
 • Vermeulen, U. (2001). L'attitude des Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales envers les relations diplomatiques directes avec la Perse (première moitié du 17e siècle), in: Parmentier, J. et al. (Ed.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. pp. 569-574, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors