IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté relatif à l'autorisation de construire ou transformer des bâtiments de pêche = Besluit betreffende de toelating tot bouwen of ombouwen van visschersvaartuigen
(1942). Arrêté relatif à l'autorisation de construire ou transformer des bâtiments de pêche = Besluit betreffende de toelating tot bouwen of ombouwen van visschersvaartuigen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(260): 1144-1147
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221676 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

 Top