IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté du Régent stipulant que tout patron d'un bâtiment pratiquant la pêche maritime doit obligatoirement tenir un journal de bord = Besluit van den Regent bepalende dat elke schipper van een vaartuig dat de zeevisscherij uitoefent verplicht is een logboek bij te houden
(1945). Arrêté du Régent stipulant que tout patron d'un bâtiment pratiquant la pêche maritime doit obligatoirement tenir un journal de bord = Besluit van den Regent bepalende dat elke schipper van een vaartuig dat de zeevisscherij uitoefent verplicht is een logboek bij te houden. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(583): 3382-3385
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221690 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top