IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté du Régent organisant à l'Ecole de navigation d'Ostende un examen en vue de la délivrance d'un certificat d'apprenti-mousse à la pêche = Besluit van de Regent tot inrichting, in de Zeevaartschool te Oostende, van een examen met het oog op de uitreiking van een getuigschrift van scheepsleerjongen ter visserij
(1950). Arrêté du Régent organisant à l'Ecole de navigation d'Ostende un examen en vue de la délivrance d'un certificat d'apprenti-mousse à la pêche = Besluit van de Regent tot inrichting, in de Zeevaartschool te Oostende, van een examen met het oog op de uitreiking van een getuigschrift van scheepsleerjongen ter visserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(164): 832-835
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221703 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top