IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale de la pêche maritime, prise en exécution de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix = Koninklijk besluit waarbij de beslissing genomen door het Nationaal Paritair Comité van de zeevisserij, in uitvoering van de wet van 19 Augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd bindend wordt gemaakt
(1951). Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale de la pêche maritime, prise en exécution de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix = Koninklijk besluit waarbij de beslissing genomen door het Nationaal Paritair Comité van de zeevisserij, in uitvoering van de wet van 19 Augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd bindend wordt gemaakt. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(657): 3116-3119
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221724 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top