IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit waarbij de datum van inwerkingtreding van de wet van 1 Juli 1954 op de riviervisserij vastgesteld wordt
(1954). Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit waarbij de datum van inwerkingtreding van de wet van 1 Juli 1954 op de riviervisserij vastgesteld wordt. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(805): 4022-4023
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221741 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords
    Fishery regulations; Historical; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top