IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal portant création d'une Commission nationale pour l'étude de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures = Koninklijk besluit houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de studie van de verontreiniging van de zeewateren door olie
(1956). Arrêté royal portant création d'une Commission nationale pour l'étude de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures = Koninklijk besluit houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de studie van de verontreiniging van de zeewateren door olie. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(30): 122-127
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
    VLIZ: Open Repository 221899 [ OMA ]
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top