IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het Verdronken Land van Saeftinge komt weer boven water
Krijger, G.M. (1993). Het Verdronken Land van Saeftinge komt weer boven water. Werkdocument GWWS, 93.838x. Thesis. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS) Dienst Getijdewateren (DGW): Middelburg. 108 pp.
Part of: Werkdocument GWWS, more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Geomorphology; Sedimentation; Tides; Water movements; ANE, Netherlands, Westerschelde, Saeftinge

Author  Top 
  • Krijger, G.M.

Abstract
    In het kader van het project OOSTWEST wordt een studie verricht naar de morfologische ontwikkelingen, de vervuiling, de vegetatieontwikkeling, de avifauna en het bodemleven van het Land van Saeftinghe. Ten behoeve van deze studie is onderzoek gedaan naar de verlanding en de getijdoordringing van het Land van Saeftinghe.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author