IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan 2009-2012: Versterken, Vernieuwen, Verbinden. Een duurzaam perspectief voor de Zeeuwse economie. Voortgangsrapportage 2010 en Jaarplan 2011
(2011). Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan 2009-2012: Versterken, Vernieuwen, Verbinden. Een duurzaam perspectief voor de Zeeuwse economie. Voortgangsrapportage 2010 en Jaarplan 2011. Provincie Zeeland, directie Economie en Mobiliteit: Middelburg. 119 pp.

Available in

Abstract
    Het Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan (PSEB) “Versterken, Vernieuwen, Verbinden: Een duurzaamperspectief voor de Zeeuwse economie“ is geschreven voor de periode 2009 t/m 2012. Dit is de tweedeVoortgangsrapportage, waarin wordt gerapporteerd over de voortgang van de acties in 2010 en waarinhet nieuwe Jaarplan voor 2011 wordt weergegeven. Het PSEB wordt iedere vier jaar door de afdeling Economieopgesteld en is een van de belangrijkste instrumenten voor deze afdeling bij de uitvoering van haarbeleid. Daarbij worden, via intensieve samenwerking en communicatie intern en extern, verbindingen gelegdtussen de verschillende sectoren van de Zeeuwse economie.In deze inleiding zal achtereenvolgens worden ingegaan op:1. enkele belangrijke ontwikkelingen en gevolgen (veranderend Rijksbeleid, minder financiële middelen,gevolgen voor provinciale taken en rol);2. uitgangspunten van het huidige beleid;3. de jaarlijkse PSEB-bijeenkomst met externe partijen;4. de verbinding of overgang van huidig beleid naar de toekomst toe;5. de hoofdlijnen van het beleid: ingezet in 2010 en voortgezet in 2011.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top