IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Valorisatie van reststromen in het Sloegebied. Een analyse van vandaag en de kansen van morgen
(2010). Valorisatie van reststromen in het Sloegebied. Een analyse van vandaag en de kansen van morgen. Provincie Zeeland: Middelburg.

Available in

Abstract
    In opdracht van de provincie Zeeland, en de Brabantse ontwikkelings Maatschappij (BOM), heeft DWA installatie- en energieadvies (DWA) onderzoek uitgevoerd naar de benutting van reststromen in en rondom het Sloegebied (Vlissingen-Oost).Aanleiding tot dit onderzoek was een initiatief van provincie Zeeland en de BOM vanuit het OP-Zuid-programma. De provincie Zeeland heeft in haar beleid, vastgelegd in de strategienota‘Energie- en klimaatbeleid’, het uitwisselen van reststromen aangegeven als één van de mogelijkheden voor het reduceren van broeikasgasemissies op korte termijn. In ‘Golf 1’ van deze notawordt met name aangestuurd op energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving en op het aanleggen van restwarmtenetten.Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheden en kansen voor het koppelen van reststromen (industrie, gebouwde omgeving) en het uitwerken van een vijftal business cases tot op de ‘drempel van realisatie’.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top