IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Gebiedsagenda Zeeland, inclusief Zuidwestelijke Delta
Heringa, E. (2009). Gebiedsagenda Zeeland, inclusief Zuidwestelijke Delta. 25. Provincie Zeeland/Gebiedsteam Zeeland: [s.l.].

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water; Fresh water; Terrestrial

Author  Top 
  • Heringa, E.

Abstract
    De gebiedsagenda is tot stand gekomen in samenwerking tussen rijk en regio op basis van bestaand beleid. Eerder vastgestelde nationale en regionale nota’s, zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040, de MobiliteitsAanpak, de Agenda Vitaal Platteland, de Agenda Landschap, het Concept Nationaal Waterplan en regionale structuurvisies zijn gebiedsgericht doorvertaald

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author