IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde: onderzoek naar de "kansrijk mits" projecten. Natuurherstel Hoofdplaatpolder en Ossenisse
Dam, G. (2009). Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde: onderzoek naar de "kansrijk mits" projecten. Natuurherstel Hoofdplaatpolder en Ossenisse. Svasek Hydraulics/Provincie Zeeland: Rotterdam. 98 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water; Terrestrial

Author  Top 

Abstract
    Buitendijks natuurherstel is een manier om bestaande gebieden in de Westerschelde met een lage natuurwaarde zodanig in te richten dat de natuurwaarde verhoogd wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanleg en / of ophogen van kribben, waardoor de stroomsnelheden afnemen en er zand- en slibafzetting plaatsvindt. Dit sediment is een noodzaak voor het creëren van de gewenste habitat: slikken en schorren. De kribben veroorzaken een contractie van de stroming rond de kop ervan. Deze stroomcontractie zorgt voor een erosie van de bodem ter plekke en in de omgeving. In het algemeen geldt dat hoe groter en hoger de kribben hoe meer stroomcontractie (en dus verstoring in de omgeving) zal plaatsvinden, maar ook hoe meer sedimentatie zal plaatsvinden in de gebieden tussen en naast de kribben. Er zal dus een evenwicht gevonden moeten worden tussen beide processen voor een optimaal resultaat.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author