IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Beknopte geschiedenis van binnenvaart en vaarwegen. De ontwikkeling van de natte infrastructuur in Nederland
Brolsma, J.U. (2010). Beknopte geschiedenis van binnenvaart en vaarwegen. De ontwikkeling van de natte infrastructuur in Nederland. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart: Delft. 43 pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Brolsma, J.U., more

Abstract
    Dit document is gebaseerd op mijn bijdragen aan de cursus binnenscheepvaart en Vaarwegen van de Stichting Postacademisch Onderwijs Vervoerswetenschappen en Verkeerskunde. Het beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij uitstek een internationale aangelegenheid is, is de lezer ook een blik over de grens gegund. Het rapport behandelt de geschiedenis van de binnenschepen en van de vaarwegen. Er is een sterke wisselwerking tussen beide. Vaarwegen zijn of worden aangepast voor bepaalde scheepstypen en schepen zijn of waren ontworpen op de mogelijkheden, die een bepaalde vaarweg te bieden had. Kortom, een kip-of-het-ei kwestie. Ik heb ervoor gekozen te beginnen met de vaarwegen, gevolgd door de binnenschepen. De vermelde afmetingen komen overeen met die in de derde druk van de Richtlijnen Vaarwegen. Aan het eind van elk de hoofdstukken is een puntsgewijze samenvatting gegeven. Zeker wat de vaarwegen betreft, is de geschiedenis beknopt beschreven. Het overzicht is verre van volledig en heeft meer het karakter van een inleiding dan een geschiedschrijving. Voor historisch geïnteresseerden zijn daarom aan het slot van het document enige publicaties en websites vermeld, die verdere verdieping mogelijk maken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author