IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beschrijving goede chemische toestand zoute en brakke wateren KRW
(2005). Beschrijving goede chemische toestand zoute en brakke wateren KRW. Document ZWP, 2005.1. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 40 + bijlagen pp.
Part of: Document ZWP, more

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water
Author keywords
    zout water / waterkwaliteit / brakwater / richtlijnen (directives) / eu regelingen / waterbeheer / verontreinigende stoffen / bronnen / waterverontreiniging / stroomgebieden / nederland / kaderrichtlijn water

Abstract
    Voor alle zoute en brakke Rijkswateren, 21 in totaal in 2004, zijn de toetsingsresultaten voor de prioritaire stoffen in een overzichtstabel gezet. Het doel van het document is om de belangrijkste prioritaire stoffen en achterliggende oorzaken (bronnen) van het niet bereiken van de KRW-doelstelling, de Goede Chemische Toestand (GCT), in zoute en brakke wateren te identificeren. Deze identificatie geeft (landelijk) richting aan te nemen maatregelen om de GCT te behalen in 2015.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top