IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Experimentele studie van de accumulatie in de voedselketen van de polluanten aanwezig in zeewater en sedimentstalen afkomstig van verschillende bemonsteringsplaatsen
Persoone, G.; Uyttersprot, G. (1972). Experimentele studie van de accumulatie in de voedselketen van de polluanten aanwezig in zeewater en sedimentstalen afkomstig van verschillende bemonsteringsplaatsen. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/Physiol.(Synthese 3). Interfacultair Centrum voor de Studie van Lucht-, Bodem- en Waterverontreiniging: Gent. 21 pp.
Part of: Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S. Mathematical Model of the Pollution in the North Sea: Brussel, more

Available in  Authors 

Keywords
    Accumulation; Marine pollution; Sediment pollution; Marine

Authors  Top 
  • Persoone, G., more
  • Uyttersprot, G., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors