IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Overzicht van de inspectie- en controlediensten inzake de zeevisserij
Vanhaecke, H. (1994). Overzicht van de inspectie- en controlediensten inzake de zeevisserij. Stagerapport voor Landbouwkundig ingenieur bij het Ministerie van Landbouw. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken. Algemene Directie voor Selectie en Vorming: Brussel. 99 + bijlagen pp.

Available in Author 

Keywords
    Control; Inspection; Marine fisheries; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • Vanhaecke, H.

 Top | Author