IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland. Verslag van de 110de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, georganiseerd in samenwerking met Stichting de Noordzee op 3 november 2010
Dotinga, H.M.; Jonkhoff, A.H.; Klein-Hendriks, I.C.G.; Rammelt, T.J.A.; Trouwborst, A. (2010). Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland. Verslag van de 110de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, georganiseerd in samenwerking met Stichting de Noordzee op 3 november 2010. Vereniging voor Milieurecht, 2011-1. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag. ISBN 978-90-8974-422-7. 118 pp.
Part of: Vereniging voor Milieurecht: Den Haag. ISSN 2034-2780, more

Available in  Authors 
  VLIZ: Law, Policy, (I)CZM, Economics and Social Sciences LAW173 [223253]

Keywords
  Conservation; Law of the sea; Management; Protection; Species; ANE, North Sea [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
 • Dotinga, H.M.
 • Jonkhoff, A.H.
 • Klein-Hendriks, I.C.G.
 • Rammelt, T.J.A.
 • Trouwborst, A.

Content
 • Dotinga, H.M. (Ed.) (2010). Gebiedsbescherming in de Noordzee: De betekenis en beperkingen van het natuurbeschermingsrecht, in: Dotinga, H.M. et al. Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland. Verslag van de 110de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, georganiseerd in samenwerking met Stichting de Noordzee op 3 november 2010. Vereniging voor Milieurecht, 2011-1: pp. 13-38, more
 • Trouwborst, A. (2010). Generieke bescherming van soorten in de Noordzee: Bedolven slakken, gesloopte wrakken en de betekenis en beperkingen van het soortenbeschermingsrecht, in: Dotinga, H.M. et al. Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland. Verslag van de 110de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, georganiseerd in samenwerking met Stichting de Noordzee op 3 november 2010. Vereniging voor Milieurecht, 2011-1: pp. 39-69, more
 • Jonkhoff, A.H. (2010). Omploegen van Natura 2000-gebieden op de Noordzee is toegestaan, in: Dotinga, H.M. et al. Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland. Verslag van de 110de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, georganiseerd in samenwerking met Stichting de Noordzee op 3 november 2010. Vereniging voor Milieurecht, 2011-1: pp. 71-81, more
 • Rammelt, T.J.A. (2010). Een netwerk van ruimtelijke beschermingsmaatregelen - naar een integrale benadering natuurbescherming voor de Noordzee, in: Dotinga, H.M. et al. Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland. Verslag van de 110de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, georganiseerd in samenwerking met Stichting de Noordzee op 3 november 2010. Vereniging voor Milieurecht, 2011-1: pp. 83-100, more
 • Klein-Hendriks, I.C.G. (2010). Wind op zee; natuurbelang in de praktijk van de vergunningen voor windturbineparken op zee, in: Dotinga, H.M. et al. Het dilemma van de Noordzee: intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland. Verslag van de 110de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, georganiseerd in samenwerking met Stichting de Noordzee op 3 november 2010. Vereniging voor Milieurecht, 2011-1: pp. 101-108, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors