IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend: hoofdrapport
(2011). Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend: hoofdrapport. Deltares: Delft. 95 pp.

Available in

Keywords
    Dredging; Ecology; Inventories; Land use planning; Nature; Recovery; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine
Author keywords
    Nature development; Natuurontwikkeling

Abstract
    Op verzoek van ministerie, provincie en waterschap heeft Deltares onderzoek gedaan naar alternatieven voor natuurherstel in de Westerschelde anders dan de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Maar ook zonder ontpoldering van landbouwgronden. Het onderzoek is primair morfologisch-ecologisch van karakter. Daarnaast zijn de juridische mogelijkheden en belemmeringen van geïdentificeerde alternatieven en hun kosten en draagvlakaspecten in beeld gebracht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top