IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aanbeveling van het Europees parlement en de raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (2002/413/EG)
(2002). Aanbeveling van het Europees parlement en de raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (2002/413/EG). D. of. Comunidades eur., S L 148/24: 1-4
In: Official Journal of the European Communities = Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISSN 1027-6505, more

Available in
Document type: Advice text

Keywords
    Marine; Terrestrial

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top