IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal portant fixation d'une indemnité du chef de restitution de matériel submergé, dérivé ou échoué, et une allocation pour collaboration aux services de l'Administration de la Marine = Koninklijk besluit houdende vaststelling van een vergoeding wegens teruggave van verzonken, afgedreven of gestrand materieel, en van een toelage voor medewerking aan de diensten van het Bestuur van het Zeewezen
(1959). Arrêté royal portant fixation d'une indemnité du chef de restitution de matériel submergé, dérivé ou échoué, et une allocation pour collaboration aux services de l'Administration de la Marine = Koninklijk besluit houdende vaststelling van een vergoeding wegens teruggave van verzonken, afgedreven of gestrand materieel, en van een toelage voor medewerking aan de diensten van het Bestuur van het Zeewezen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(98): 592-595
In: Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique. Drukkerij der Regie van den Moniteur belge: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top