IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Loi complétant la loi du 28 juillet 1961 portant approbation de la Convention internationale sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est et de l'annexe, signées à Londres le 24 janvier 1959 = Wet tot aanvulling van de wet van 28 juli 1961 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en van de bijlage, die op 24 januari 1959 te Londen ondertekend werden
(1970). Loi complétant la loi du 28 juillet 1961 portant approbation de la Convention internationale sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est et de l'annexe, signées à Londres le 24 janvier 1959 = Wet tot aanvulling van de wet van 28 juli 1961 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en van de bijlage, die op 24 januari 1959 te Londen ondertekend werden. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés IV(1716): 6116-6119
In: Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top