Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal relatif à la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures = Koninklijk besluit betreffende de verontreiniging van de zee door olie
(1968). Arrêté royal relatif à la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures = Koninklijk besluit betreffende de verontreiniging van de zee door olie. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(14): 22-35
In: Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords
    Legislation; Marine fisheries; ANE, Belgium [gazetteer]; Marine

 Top