IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal relatif au contrôle international des pêcheries de l'Atlantique du nord-est, en dehors des eaux territoriales et des zones de pêches réservées = Koninklijk besluit betreffende de internationale controle van de zeevisserij in het noord-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, buiten de territoriale wateren en de voorbehouden visserijzones
(1975). Arrêté royal relatif au contrôle international des pêcheries de l'Atlantique du nord-est, en dehors des eaux territoriales et des zones de pêches réservées = Koninklijk besluit betreffende de internationale controle van de zeevisserij in het noord-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, buiten de territoriale wateren en de voorbehouden visserijzones. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(3067): 3830-3845
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top