IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Boven-Zeeschelde te Burcht (Bakkersveer): onderzoek erosie/aanzanding rivierbodem t.h.v. nieuwe aanlegkade: monitoring in situ & bathymetrische beschouwingen
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Boven-Zeeschelde te Burcht (Bakkersveer): onderzoek erosie/aanzanding rivierbodem t.h.v. nieuwe aanlegkade: monitoring in situ & bathymetrische beschouwingen. versie 2.0. WL Rapporten, 792_27. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 41 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Current velocity; Measurement; Quays; Siltation; Turbidity; Belgium, Zeeschelde, Burcht [Marine Regions]

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 
  • Taverniers, E., more
  • Vanlierde, E., illustrator, more
  • Mostaert, F., more

Abstract
    Langs de Boven-Zeeschelde L.O. te Burcht, meerbepaald aan "Bakkersveer", nabij de gemeentegrens met Kruibeke, wordt de bouw van een nieuwe kade voorzien. Omdat gewenst wordt dat diepliggende schepen ook bij lage laagwaterstanden de bodem niet raken, doch voldoende kielspeling behouden, weze de bodem vlak aan de kade vrij diep gehouden. Aldus stelt zich de vraag naar mogelijke aanslibbing of aanzanding aan rivierzijde van de kade. Buiten een desk-studie over de evolutie en de stabiliteit van de bathymetrie in die zone, is ook overgegaan tot een monitoring vlak boven de bodem t.h.v. de aslijn van de geplande kade, o.a. Met meting naar stroomsnelheid en turbiditeit. Dit rapport geeft er een overzicht van, met conclusie dat een lage bedding vlak voor de kade stabiel is, er geen erosie zal optreden, en dat er vooral tijdens eb ruim voldoend grote waterstromingen zijn om geen aanslibbing of aanzanding te vrezen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors