IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen
Walraevens, K. (Ed.) (2007). Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28. [S.n.]: [s.l.]. 84 pp.
Part of: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more

Available in  Author 
Document type: Conference

Author  Top 
 • Walraevens, K., editor

Content
 • D'hont, D.; Slenter, C.; November, J.; Eppinger, R.; Thomas, P. (2007). Grondwatermonitoring in Vlaanderen: van concept tot uitvoering, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 1-7, more
 • Lermytte, J.; Thomas, P. (2007). Het Vlaams grondwatermodel als instrument bij het grondwaterbeheer in Vlaanderen, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 8-13, more
 • Gedeon, M.; Wemaere, I.; Labat, S. (2007). Grondwatermodel voor simulatie van overexploitatie-effecten in de afgesloten aquifers onder de Boom aquitard, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 14-19, more
 • Van Camp, L.; Walraevens, K. (2007). Hydrodynamische tijdsevolutie van aquifers in natuurlijke en (over)geëxploiteerde toestand, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 20-25, more
 • Wemaere, I.; Marivoet, J.; Labat, S. (2007). Paleohydrogeologische studie van de site te Mol, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 26-31, more
 • Eppinger, R.; Thomas, P. (2007). Hydrogeologisch homogene zones ter bepaling van de nitraatkwetsbaarheid van het grondwater, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 32-37, more
 • Fronhoffs, A.; Thomas, P. (2007). De beoordeling van de kwalitatieve toestand van grondwaterlichamen, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 38-43, more
 • Coetsiers, M.; Walraevens, K. (2007). Methodologie, ontwikkeld in BRIDGE, voor de bepaling van drempelwaarden en natuurlijke achtergrondwaarden van grondwaterlichamen – Toepassing op het laamse CKS_0200_GWL_1 grondwaterlichaam, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 44-48, more
 • Schoups, G.; Seuntjens, P.; Bastiaens, L.; Simons, Q. (2007). Geochemische transportmodellering ter ondersteuning van in-situ grondwatersanering, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 49-53, more
 • Martens, K.; Walraevens, K. (2007). Gebruik van geofysische prospectie in het kader van bodem- en grondwaterverontreiniging, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 54-59, more
 • Herbos, K. (2007). De Maas: interactie tussen grondwater en oppervlaktewater, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 60-63, more
 • Batelaan, O.; De Smedt, F.; Meyus, Y. (2007). De grondwatervoeding van Vlaanderen, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 64-71, more
 • Van Camp, M. (2007). Verslag van de discussiesessie, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 72-73, more
 • Van Damme, M.; Boel, K.; De Nil, K.; Uitdewilligen, D.; Vanthournout, L. (2007). De ontwikkeling en evolutie van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV): een uitwisselingsplatform voor ondergrond-gerelateerde gegevens in het algemeen en voor grondwateronderzoek in het bijzonder, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 74-77, more
 • Seuntjens, P.; Vanbroekhoven, K.; Joris, I.; Van Roy, S.; Diels, L. (2007). Bepaling en modellering van de biogeochemische processen die het gedrag van zware metalen in grondwater bepalen, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 78-81, more
 • Vaes, G.; Willems, P. (2007). Filtertechniek voor het kwantificeren van parasitaire debieten in riolen, in: Walraevens, K. (Ed.) Congres watersysteemkennis 2006/2007: recente ontwikkelingen in het grondwateronderzoek in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 28: pp. 82-84, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author