IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Wet tot wijziging van de wet van 23 augustus 1948 strekkende tot het in stand houden en het uitbreiden van de koopvaardij- en de vissersvloot en houdende instelling, te dien einde, van een fonds voor het uitreden en aanbouwen van zeeschepen = Loi modifiant la loi du 23 août 1948, tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et instituant à ces fins un fonds de l'armement et des constructions maritimes
(1978). Wet tot wijziging van de wet van 23 augustus 1948 strekkende tot het in stand houden en het uitbreiden van de koopvaardij- en de vissersvloot en houdende instelling, te dien einde, van een fonds voor het uitreden en aanbouwen van zeeschepen = Loi modifiant la loi du 23 août 1948, tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et instituant à ces fins un fonds de l'armement et des constructions maritimes. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(439): 996-999
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top